7 قانون جهت انتخاب رنگ بندی مناسب برای وب سایت
مقاله

7 قانون جهت انتخاب رنگ بندی مناسب برای وب سایت

در برندسازی و طراحی وب سایت، رنگ ها اهمیت زیادی دارند. تحقیقات نشان می دهد که 90٪ تصمیمات خریدهای ناگهانی صرفاً توسط درک رنگها انجام می شوند.

انتخاب یک رنگ بندی مناسب وب سایت همان چیزی است که باعث می شود آن را به یاد ماندنی ، قابل اعتماد ، جذاب و سودآور کند. برداشت اول مهم ترین بخش یک سایت است.

در هنگام طراحی یک سایت، باید با دقت در نظر بگیرید که کدام رنگ ها را به رنگ بندی خود اضافه میکنید و چرا. رنگهای مختلف پیامهای متفاوتی را به بازدید کنندگان شما ارسال می کنند و درک آنها درباره وب سایت شما را تغییر می دهند.