کوکی های مرورگر چیست و چرا باید از آن ها آگاهی داشت؟
مقاله

کوکی های مرورگر چیست و چرا باید از آن ها آگاهی داشت؟

کوکی ها ، که به کوکی های HTTP نیز معروف هستند، بیت هایی از داده های ذخیره شده به عنوان فایل متنی در یک مرورگر هستند. وب سایت ها از این دسته داده های کوچک برای ردیابی کاربران و فعال کردن ویژگی های خاص کاربر استفاده می کنند.

آنها قابلیت های اصلی وب سایت مانند سبد خرید تجارت الکترونیکی را فعال می کنند و همچنین برای اهداف جنجالی تری مانند ردیابی فعالیت کاربر نیز استفاده می شوند.