مزایای استفاده از انواع مختلف سیستم ذخیره سازی
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

انواع مختلف سیستم ذخیره سازی (SAN,NAS,DAS)

اطلاعات ذخیره شده در نرم افزار‌ها، با ارزش‌ترین دارایی‌ آنها هستند. از این رو وجود سیستم‌های ذخیره سازی معتبر و کارآمد، بسیار ضروری است. نیاز روزافزون به نوآوری در فناوری‌های ذخیره سازی اطلاعات، موجب پدید آمدن راه حل‌های جدید برای ذخیره سازی داده‌ها می‌شوند. این روال‌ها جهت تامین نیاز کاربران عادی و سازمان‌ها به وجود می‌آیند. از انواع مختلف سیستم ذخیره سازی می‌توان Direct Attached Storage ،Network Attached Storage و Storage Area Network را نام برد.

Direct Attached Storage یا DAS چیست؟