تاثیر رسانه اجتماعی بر افزایش ترافیک سایت و نحوه بهینه سازی آنها
مقاله

تاثیر رسانه اجتماعی بر افزایش ترافیک ارگانیک

اگر می‌خواهید در سال جدید شاهد موفقیت برند خود باشید، زمان آن رسیده که استراتژی رسانه‌های اجتماعی خود را ایجاد نمایید تا از تاثیر رسانه اجتماعی بر افزایش ترافیک سایت خود بهره کافی را ببرید.

از آنجایی که کاربران بیش از پیش در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به جستجو می‌پردازند، بهینه‌سازی محتوا برای الگوریتم‌های جستجوی پلتفرم‌های مختلف، مهم‌تر از همیشه شده است. با توجه به ویژگی جدید نتایج ویدیویی کوتاه گوگل، فرصت خوبی برای اولویت‌بندی محتوای ویدیویی ایجاد شده و با روال فعلی رسانه‌های اجتماعی نیز همخوانی دارد.

چرا لازم است برای جستجوی رسانه‌های اجتماعی بهینه سازی انجام دهید؟