پروسه DNS propagation چیست
مقاله

پروسه DNS propagation چیست و چگونه باید بررسی نمود؟

DNS یا Domain Name System شبکه‌ای از سرورهای تخصصی می‌باشد. این شبکه، مجموعه hostname (نام میزبان هاست)، آدرس IP‌ها و سرویس‌ها را از طریق تبادل داده‌ در قالب رکورد‌های dns، مدیریت می‌کند. اما پروسه DNS propagation با مفهوم DNS متفاوت می باشد. از propagation در عمل جهت افزایش سرعت بارگذاری سایت در سیستم کاربران و کش تمام رکورد‌های DNS در ISP‌ها استفاده می‌گردد.