دلایل استفاده از داکر (Docker)
مقاله

داکر (Docker) چیست و چه کاربردهایی دارد؟

داکر (Docker) یک پلتفرم متن‌باز برای ساخت، استقرار و مدیریت اپلیکیشن‌های کانتینری یا Containerized است. اپلیکیشن‌های Containerized، در محیط‌های اجرای همزمان ایزوله‌ای به نام Container اجرا می‌شوند. کانتینرها یک اپلیکیشن‌ را با تمام متعلقات آن، از جمله کتابخانه‌های سیستم، باینری‌ها و فایل‌های پیکربندی، بسته‌بندی می‌کنند. این بسته‌بندی یکپارچه، اپلیکیشن‌ را قابل حمل می‌کند و به آن امکان می‌دهد در سیستم‌های مختلف اجرا شود.

داکر توسعه دهندگان را قادر می‌سازد تا اپلیکیشن‌ها را در کانتینرها بسته‌بندی کنند. کانتینرها تحویل اپلیکیشن‌های چند بخشی را ساده می‌کنند. همچنین با تغییر رویکرد سازمان‌ها به سمت توسعه براساس اپلیکیشن‌های مبتنی بر ابر و محیط‌های چند ابری ترکیبی، این موارد محبوبیت فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند.