معرفی بهترین روش های ایجاد پیوندهای داخلی در وردپرس
مقاله

معرفی بهترین روش های ایجاد پیوندهای داخلی در وردپرس

پیوندهای داخلی به چندین دلیل در وردپرس بسیار مهم هستند. در یک مطالعه موردی توسط NinjaOutreach مشخص شد که پیوندهای داخلی به افزایش 40٪ ترافیک ارگانیک کمک می کنند. به غیر از این، پیوند داخلی وردپرس کمک می کند تا: