راه کارهای کنترل دیتاسنتر
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

کنترل دیتاسنتر ملزومات، چالش ها و راهکار ها

نگهداری و کنترل دیتاسنتر شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و ملزومات است که به منظور حفظ عملکرد و اطمینان از کارایی آن صورت می‌گیرد. برای انجام این فعالیت‌ها نیاز به افراد متخصص و مجرب در زمینه نگهداری و کنترل دیتاسنتر، استفاده از ابزارهای نظارت و پایش مختلف، به کارگیری تجهیزات و فناوری‌های مناسب و برنامه‌ ریزی منظم است.