معرفی بروزرسانی الگوریتم های گوگل
مقاله

تاریخچه بروزرسانی الگوریتم های گوگل (بخش دوم)

در بخش اول این مقاله، بروزرسانی الگوریتم های گوگل از سال 2021 تا 2023 مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه این مبحث، سایر تغییراتی که در سال 2020 و قبل از آن انجام شده، شرح داده می شوند.

  • بروزرسانی اصلی دسامبر 2020

بروزرسانی اصلی دسامبر 2020، قبل از آغاز فصل تعطیلات منتشر شد که برای برخی افراد خوشایند نبود.

مقایسه بروزرسانی الگوریتم های گوگل
مقاله

تاریخچه بروزرسانی الگوریتم های گوگل (بخش اول)

با بررسی تاریخچه بروزرسانی الگوریتم های گوگل (تغییرات مرتبط با سیستم رتبه‌بندی)، می توانید درک بهتری از تکامل موتورهای جستجو به دست آورید و سئوی خود را بهبود ببخشید.

بروزرسانی های 2023 تا 2020

در ادامه، آخرین بروزرسانی الگوریتم های گوگل به ترتیب زمانی معکوس، بررسی خواهند شد.

  • بروزرسانی آوریل 2023

هدف بروزرسانی در آوریل 2023، پاداش دادن به نظراتی می باشد که بر اساس تحقیق و تجربیات به دست آمده از یک محصول یا خدمات، ارائه شده است.