استفاده از Inspect Element در اندروید
مقاله

Inspect Element در اندروید و نحوه استفاده از آن

درک نحوه استفاده از Inspect Element در اندروید بسیار مهم است. پشت رابط کاربری یک دستگاه اندرویدی، ویژگی ها و تنظیمات پنهان بسیاری وجود دارد. یکی از این ویژگی ها inspect elements یا بررسی عناصر در اندروید می باشد. در ادامه مقاله، نحوه استفاده از inspect element در Android و شروع کار با آن بررسی شده است.