تاریخچه رسانه های اجتماعی
مقاله

تاریخچه رسانه های اجتماعی

مقدمه

رسانه های اجتماعی را می توان به این شکل تعریف نمود: " شیوه ای برای ارتباط بین جوامع مختلف است که در آن افکار و عقاید افراد از طریق شبکه ها، تولید و تبادل می شوند. "

رسانه های اجتماعی به بخش جدایی ناپذیر از زندگی امروزه بشریت تبدیل شده اند. همه افراد  از آن استفاده می کنند تا با دوستان و خانواده خود در ارتباط باشند، از اتفاقات کنونی آگاه شوند و شاید مهمتر از همه برای سرگرمی خود از آن بهره ببرند. به همین دلیل است که کمتر از 70 درصد آمریکایی ها و بیش از 2.6 میلیارد کاربر فعال در سطح جهان از سایت های شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. با این حال، همیشه اینطور نبوده است.