8 لیست سیاه ایمیل که باید به آنها اهمیت دهید
مقاله

8 لیست سیاه ایمیل که باید به آنها اهمیت دهید

در بستر اینترنت تعداد زیادی لیست سیاه ایمیل وجود دارند. در این مقاله تلاش شده است تا برخی از مهمترین آنان توضیح داده شوند.

بسیاری از ابزارهای لیست سیاه ایمیل سعی می کنند با نشان دادن یک لیست سیاه طولانی شما را تحت تاثیر قرار دهند. برخی از ابزار ها نیز نزدیک به 100 لیست را بررسی می کنند. در حالی که فقط 8 لیست سیاه ایمیل وجود دارد که شما واقعاً باید به آنها اهمیت دهید. بقیه آنها به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند که احتمالاً ایمیل شما تحت تأثیر آنها قرار نمی گیرد. بنابراین سعی کنید بر روی این 8 لیست متمرکز شوید.