معرفی 12 سایت ایمن و ساده برای اشتراک گذاری فایل
مقاله

معرفی 12 سایت ایمن و ساده برای اشتراک گذاری فایل

آیا دنبال سایت های رایگان اشتراک فایل هستید؟ در این مقاله به چند مورد از بهترین آنان اشاره شده است .

دنیای اینترنت، اشتراک گذاری فایل ها را با ارائه سرویس های ابری برای همه بسیار آسان کرده است. چنانچه برای یک شرکت و یا به صورت آزاد کار کنید، یا اینکه فقط بخواهید فیلم هایی را با دوستان، خانواده یا همکارانتان به اشتراک بگذارید، می توانید از سرویس های اشتراک فایل استفاده نمایید.

تحقیقات اخیر نشان می دهد، کارمندان به طور میانگین از سه برنامه اشتراک گذاری فایل در محل کار استفاده می کنند که این تعداد، برای یک عملکرد یکسان زیاد است.