اهمیت رعایت اصول طراحی لوگو
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

اصول برتر برای طراحی لوگو چیست؟

در قلب هر برند موفق، یک لوگوی خاص وجود دارد که بیانگر امضای آن مجموعه است. این لوگو می تواند با انتقال پیام، شخصیت و ارزش های برند شما، به مخاطبان کمک کند تا تشخیص دهند چه کسی هستید و چه هدفی دارید. لوگوی شما اغلب اولین فاکتور تعاملی است که افراد با سازمان شما دارند، بنابراین باید تأثیر قدرتمندی داشته باشد و اعتماد ایجاد کند.