27  ترفند Gmail برای کاربران (قسمت دوم)
مقاله

27 ترفند Gmail برای کاربران (قسمت دوم)

در بخش قبلی مقاله 15 ترفند از Gmail برای استفاده سریع و راحت تر از آن معرفی گردید. در این بخش به معرفی ادامه ترفند ها پرداخته شده است:

16. از Google Drive برای ارسال پیوست های بزرگ استفاده کنید

Gmail به شما این امکان را می دهد که در پیام های خود ضمیمه هایی تا حداکثر حجم  25 مگابایت ارسال کنید.

به عنوان مثال، تصور کنید که می خواهید یک فایل متنی، همراه با تصویر یا یک فایل زیپ شده  از تعداد زیادی عکس را برای شخصی ارسال کنید، چه اقداماتی انجام خواهید داد؟

27  ترفند Gmail برای کاربران (قسمت اول)
مقاله

27 ترفند Gmail برای کاربران (قسمت اول)

همانند اکثر صاحبان مشاغل، بررسی و چک کردن ایمیل ها احتمالا بخش قابل توجهی از زمان شما در روز را به خود اختصاص می دهد. چه اتفاقی می افتاد اگر می توانستید این کار را سریعتر انجام دهید و پاسخ هر ایمیل را متناسب با همان ایمیل در زمان کوتاه تری ارسال کنید؟