تفاوت MyISAM و InnoDB چیست؟
مقاله

تفاوت MyISAM و InnoDB چیست؟

وقتی جدولی در MySQL ایجاد می کنید، می توانید یک موتور ذخیره سازی را برای جدول موردنظر انتخاب کنید. استفاده از موتور ذخیره سازی روشی است که داده های جدول را در فایل ها ذخیره می کند. به صورت کلی چندین موتور ذخیره سازی مختلف وجود دارد، اما موتورهایی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند MyISAM و InnoDB هستند که هر یک موتور ذخیره سازی پیش فرض در نسخه های مختلف MySQL هستند. اگر هنگام ایجاد جدول، موتور ذخیره سازی را مشخص نکنید، از موتور پیش فرض نسخه MySQL شما استفاده می شود.