راهنمای گام به گام برای تست موثر وبسایت
مقاله

راهنمای گام به گام برای تست موثر وبسایت

امروزه بشر در عصر تحول دیجیتال، برای برقراری ارتباط با سایر افراد، از برقراری ارتباط با دوستان و خانواده گرفته تا انجام کارهای شغلی و خرید مواد غذایی، به اینترنت متکی است. مشاغل مدرن باید این چالش را در نظر بگیرند. فقط داشتن یک وب سایت کافی نیست؛ برای تداوم ارتباطات و پیشی گرفتن از رقبا، وب سایت شما باید با در نظر گرفتن تجربه کاربر طراحی شود. این بدان معنی است که سایت شما باید کاربر پسند، در دسترس و آسان برای استفاده تمامی افراد باشد. تست وب بخشی جدایی ناپذیر از این فرایند است.