اینترنت اشیا چیست؟ هر آنچه باید در مورد آن بدانید
مقاله

اینترنت اشیا چیست؟ هر آنچه باید در مورد آن بدانید

اینترنت اشیاء چیست؟

اینترنت اشیاء، یا (IOT (Internet of Things به میلیاردها دستگاه فیزیکی در سراسر جهان گفته می شود که به اینترنت متصل هستند و اطلاعات را جمع آوری و به اشتراک می گذارند. به‌طور کلی  به اشیاء و تجهیزات محیط پیرامون شما که به شبکه اینترنت متصل شده و توسط اپلیکیشن‌های موجود در تلفن‌های هوشمند و تبلت قابل کنترل و مدیریت هستند می توان اینترنت اشیاء گفت.