چگونه می توان تلفن اندرویدی گمشده را پیدا نمود؟
مقاله

چگونه می توان تلفن اندرویدی گمشده را پیدا نمود؟

اگر دستگاه Android شما گم شده یا به سرقت رفته باشد، چند گزینه برای یافتن آن دارید. Google یک برنامه و وب سایت به نام Find My Device ارائه می دهد که از طریق آن می توانید تلفن اندرویدی گمشده خود را جستجو کرده، آن را ایمن کرده و تمام داده ها را پاک کنید. 

اکنون باید چند مورد برای افزایش امنیت در گوشی یا تبلت اندرویدی خود انجام دهید تا در صورت گم کردن، قادر به کنترل دستگاه خود باشید و بتوانید از آن محاظت کنید.