چگونه تب ها را بین مرورگر های مختلف همگام سازی کنید؟
مقاله

چگونه تب ها را بین مرورگر های مختلف همگام سازی کنید؟

امروزه بسیاری از مرورگر های وب به شما اجازه همگام سازی تب ها بین دستگاه های مختلف را می دهند. به عنوان مثال کروم بر روی دسکتاپ با کروم بر روی موبایل همگام سازی می شود. اما همگام سازی بین مرورگر های مختلف چطور؟ آیا انجام این مورد نیز امکان پذیر است؟ انجام این کار دشوار تر است ولی غیر ممکن نیست. Apple Safari ،Google Chrome ،Mozilla Firefox و Microsoft Edge همگی از همگام سازی تب ها در دستگاه های متفاوت به روش خود پشتیبانی می کنند.