کاملترین چک لیست ارزیابی سایت وردپرسی: 100 کاری که باید انجام دهید
مقاله

کاملترین چک لیست ارزیابی سایت وردپرسی: 100 کاری که باید انجام دهید

ساخت و راه اندازی یک وب سایت با وردپرس، شامل مراحل زیادی است، بنابراین یک چک لیست ارزیابی سایت وردپرسی تهیه شده تا هیچ کدام از آنها را فراموش نکنید. این چک لیست از راه اندازی سایت گرفته تا اجرا، تعمیر و نگهداری را شامل می گردد. همچنین مرجع مفیدی برای وب سایت فعلی یا پروژه بعدی شما نیز محسوب می شود.

مواردی که در این مقاله به آن پرداخته می شود: