تفاوت رایانش ابری IaaS و PaaS در چیست؟
مقاله

تفاوت رایانش ابری IaaS و PaaS در چیست؟

اصطلاحات رایانش ابری IaaS و PaaS در بسیاری از مواقع به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، در این مقاله کاربرد و کارایی هر کدام توضیح داده شده است. 3 نوع از رایانش ابری به‌عنوان سرویس وجود دارد که عبارتند از: 

  • infrastructure-as-a-service یا زیرساخت به‌عنوان سرویس (IaaS)
  • platform-as-a-service یا پلتفرم به‌عنوان سرویس (PaaS)
  • software-as-a-service یا نرم‌افزار به عنوان یک سرویس (SaaS)

هر کدام از این سرویس ها درجه‌ای از مدیریت را در اختیار شما قرار می‌دهند.