نحوه ایجاد Scope Creep یا خزش محدوده در پروژه
مقاله

آشنایی با Scope Creep یا خزش محدوده و راه های پیشگیری از آن

Scope Creep یا خزش محدوده، مشکلی شایع می باشد که تقریباً هر ارائه دهنده خدمات یا Freelancer (افرادی که به صورت شخصی برنامه نویسی انجام می دهند)، در حین انجام پروژه با آن مواجه شده اند. به خصوص در حوزه توسعه نرم افزار و وب سایت، scope creep می تواند عواقبی جدی برای زمان، بهره وری و حاشیه سود شما داشته باشد.

به عنوان یک مدیر پروژه، تا زمانی که محدوده پروژه ای را که می خواهید شروع نمایید به طور کامل درک نکنید، امکان مهار یا مدیریت scope creep را نخواهید داشت. در این مقاله، مفهوم Scope Creep یا خزش محدوده و علل رایج آن بررسی خواهد شد. همچنین نمونه هایی از scope creep در مدیریت پروژه وب سایت و راه های عملی جلوگیری از آن را مشاهده خواهید کرد.