فواید و ویژگی IPMI چیست
مقاله

IPMI چیست؟

آیا ترجیح می دهید سرورهای خود را به تنهایی مدیریت کنید؟

اگر بله، پس حتماً نام IPMI یا رابط مدیریت بستر های نرم افزاری هوشمند را شنیده اید. اگر به دنبال میزبانی وب سایت خود در سرورهای اختصاصی هستید، IPMI از موارد مهمی است که شما باید به آن توجه داشته باشید.

در این مقاله، به طور مفصل در خصوص موارد ذکر شده در ذیل توضیحاتی ارائه می شود: