تاثیر تاریخ ارسال نوشته های وردپرس در سئو
مقاله

چگونه می توان تاریخ ارسال نوشته های وردپرس را بروز نمود؟

آیا یک سایت وردپرسی دارید که محتوای آن همیشه ثابت است؟ آیا از الگوریتم جدید گوگل مبنی بر بروز بودن مطالب اطلاعی دارید؟ در اطلاعیه رسمی blogspot گوگل، عنوان شده است که این تغییر 35 درصد از عبارات جستجو را تحت تاثیر قرار می دهد و تقریباً روی 6 الی 10 درصد آنها، تاثیر جدی دارد، بنابراین آشنایی با روش های بروزرسانی تاریخ ارسال نوشته های وردپرس می تواند تا حدودی سایت شما را از یک جریمه گوگل نجات دهد.

در این مقاله چه مواردی بررسی خواهد شد؟

نوشته های وردپرس دو عملکرد مرتبط با زمان دارند:

  • تاریخ انتشار
  • تاریخ ویرایش