آشنایی با پادکست و نحوه عملکرد آن
مقاله

آشنایی با پادکست و نحوه عملکرد آن

اصطلاح پادکست در سال 2004 توسط Ben Hammersly  در مقاله ای در روزنامه "گاردین" منتشر شد.

Podcasting در حقیقت در سال 2004 ساخته شد ، هنگامی که Adam Curry( توسعه دهنده نرم افزار Dave Winer) ، برنامه ای به نام iPodder را کدگذاری کرد ، که به آنها این امکان را می داد تا پخشهای رادیویی اینترنتی را در iPod های خود دانلود کنند.