بررسی آدرس دهی IPv4
مقاله

آدرس دهی IPv4 چیست و چه نقشی در شبکه دارد؟

Internet Protocol version 4 یا پروتکل اینترنت نسخه 4 که مختصرا IPv4 نامیده می‌شود، یک رشته 32 بیتی از اعداد است که با نقطه از یکدیگر جدا شده‌اند. آدرس دهی IPv4 به رابط شبکه در یک دستگاه اشاره می‌کند. IP بخشی از مجموعه TCP/IP می‌باشد. تنظیم آدرس IP برای دستگاه‌هایی مانند رایانه‌های شخصی، چاپگرها، سرورها، روترها، سوئیچ‌ها و غیره، جهت برقراری ارتباط در شبکه و خارج از اینترنت، ضرورت دارد.