کاربرد پروتکل مدیریت شبکه DHCP
مقاله

آشنایی با پروتکل مدیریت شبکه DHCP و نحوه فعالیت آن

توسط پروتکل مدیریت شبکه DHCP می‌توان به هر میزبان موجود در شبکه، یک آدرس IP به صورت دستی یا پویا  اختصاص داد. در یک شبکه کوچک با 2 یا 3 کامپیوتر، امکان افزودن آی‌پی به صورت دستی وجود دارد. اگر یک شبکه، دارای صدها سیستم کامپیوتری باشد باید آدرس IP ها را به تمام دستگاه‌ها اختصاص دهید. قطعا این امر برای مدیران شبکه کار دشواری خواهد بود. زیرا نباید هیچ‌کدام از دو میزبان، آدرس IP یکسانی داشته باشند و تخصیص آدرس IP به صورت دستی نیز منجر به خطا و سردرگمی خواهد شد. راهکار حل این مشکل استفاده از DHCP می‌باشد که کار تخصیص آدرس‌های IP در شبکه را آسان می‌کند. در ادامه مقاله به بررسی کامل DHCP پرداخته می‌شود.