جزئیات پرسونا و انواع آن
مقاله

هر آنچه باید در مورد پرسونا و انواع آن بدانید

در مدیریت یک محصول، پرسونا به پروفایلی از مشتری گفته می‌شود. پرسونا و انواع آن، برای کمک به مدیر محصول و درک ویژگی‌های کلیدی، رفتارها، اهداف، مسئولیت‌ها و نیازهای یک نوع خاص از کاربر، استفاده می‌شوند.

چرا پرسوناها مهم هستند؟

اگر سازمانی بدون درک عمیق از اینکه یک محصول خاص برای چه کسانی مناسب است و چه مشکلاتی را برای آنها حل می‌کند، محصولی تولید و عرضه نماید، احتمال شکست آن بیشتر از موفقیت خواهد بود.