نحوه استفاده از هشتگ
مقاله

نحوه استفاده از هشتگ

وقتی صحبت از رسانه های اجتماعی می شود، از هشتگ برای جلب توجه، سازماندهی و تبلیغ استفاده می گردد. هشتگ فعالیت خود را در توییتر با هدف جستجو آسان مطالب و افراد، دنبال نمودن آنان و مشارکت در گفتگو شروع نمود. هشتگ قبل از اینکه به یک اصطلاح خانگی تبدیل شود (و حتی به فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد اضافه شود!)، به سادگی با نماد پوند# استفاده می گردید. هشتگ ها با پیشوند" # " به عنوان عبارات یا کلمات تعریف می شوند.آنها توسط کاربران ایجاد می شوند. پیام های حاوی هشتگ  به صورت دسته ای و گروه بندی شده تنظیم می گردند.