ویژگی های تولید محتوا با هوش مصنوعی
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

تولید محتوا با هوش مصنوعی یا انسان، کدام یک نسبت به دیگری برتر است؟

در کنار تمامی حواشی پیرامون تولید محتوا با هوش مصنوعی، گوگل در نهایت تایید کرد که چگونگی ایجاد محتوا در رتبه بندی آن مهم نبوده بلکه کیفیت محتوا اهمیت دارد. این بدان معنا است که استفاده مناسب از هوش مصنوعی با رعایت سیاست های گوگل، مجاز می باشد. اگرچه هوش مصنوعی پتانسیل بسیار بالایی دارد اما هنوز تفاوت های قابل توجهی بین محتوای ایجاد شده توسط هوش مصنوعی و محتوای تولید شده توسط انسان وجود دارد که همه باید آن را در نظر داشته باشند.