اهمیت افزایش بهره وری در مدیریت وب سایت
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

12 نکته کاربردی برای افزایش بهره وری در مدیریت وب سایت

برخی افراد 18 ساعت در روز کار می‌کنند اما باز هم موفق به اتمام کارهایشان نمی‌شوند. آنها معمولا همیشه مضطرب، عجول و خسته هستند. هیچکس نمی‌تواند به دلیل ساده تر گرفتن کارها، آنها را مقصر بداند اما در انتهای روز، باز هم بیشتر کارشان باقی می‌ماند. اینگونه افراد از نکات افزایش بهره وری به درستی استفاده نمی کنند. در این مقاله 12 نکته افزایش بهره وری در مدیریت گردآوری شده است که می‌توانند، زندگی حرفه ای و شخصی آنها را تغییر دهند.