کاربردهای استگانوگرافی و انواع آن
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

کاربردهای استگانوگرافی و نحوه پنهان کردن داده ها در فایل ها

کاربردهای استگانوگرافی بسیار گسترده است. استگانوگرافی در تعریف ساده، هنر پنهان کردن داده های سری می باشد. پنهان کردن مواردی مانند کد منبع، رمزهای عبور، آدرس‌ های IP و سایر اطلاعات محرمانه در تصاویر، موسیقی یا سایر فایل‌ها، آخرین مکانی خواهد بود که هر کسی به فکر یافتن آنها است. توجه داشته باشید که استگانوگرافی و رمزنگاری از یکدیگر جدا نیستند. یکی ممکن است حاوی عناصر دیگری یا هر دو باشد. به عنوان مثال، همانطور که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، می توانید با یک الگوریتم رمزنگاری یا رمز عبور، استگانوگرافی را اجرا کنید.