فایل سیستم لینوکس و ویژگی های آنها
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

نحوه ایجاد و تبدیل انواع فایل سیستم لینوکس + آشنایی با Ext2، Ext3 و Ext4

فایل سیستم لینوکس یک ساختار فایل سلسله مراتبی است که نحوه ذخیره و دسترسی به فایل‌ها در یک سیستم عامل لینوکس را تعریف می‌کند. این ساختار منطقی در سیستم تعبیه شده و فرایند مدیریت فایل که شامل ذخیره سازی سیستماتیک، دسترسی و تغییر فایل‌ها در دایرکتوری‌ها و زیردایرکتوری‌ها (sub-directories) است را بر عهده دارد.

فایل سیستم لینوکس ویژگی‌هایی مانند نام فایل، اندازه، inodes (ساختمان داده ای است که متا دیتا مربوط به فایل ها را ذخیره می کند)، کاربر و گروه مالک، تاریخ ایجاد و غیره را مدیریت می‌کند. ذخیره سازی سیستماتیک داده‌ها امکان دسترسی آسانتر و سریعتر به فایل‌ها را فراهم خواهد کرد که منجر به عملکرد بدون وقفه می‌شود. در ادامه به بررسی مهمترین فایل سیستم های مورد استفاده در لینوکس و همچنین نحوه  ایجاد و تبدیل فایل سیستم‌ها پرداخته می شود.