کاربردهای پروتکل ARP
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

پروتکل ARP یا Address Resolution Protocol چگونه کار می کند؟

بیشتر برنامه‌ها و نرم‌افزارهای کامپیوتری از آدرس‌های منطقی (آدرس IP) برای ارسال و دریافت پیام‌ها استفاده می‌کنند اما ارتباط واقعی، از طریق آدرس فیزیکی (آدرس MAC) در لایه دوم مدل OSI برقرار می‌شود. بنابراین، هدف دریافت آدرس MAC مقصد است که در ارتباط با سایر دستگاه‌ها نیاز خواهد بود. پروتکل ARP در این بخش وارد عمل می‌شود و وظیفه آن ترجمه آدرس‌های IP به آدرس‌های فیزیکی است.