8 برنامه پیام رسان محبوب موبایل برای خدمات رسانی بهتر به مشتریان
مقاله

8 برنامه پیام رسان محبوب موبایل برای خدمات رسانی بهتر به مشتریان

Live chat یک راه ارتباطی قدرتمند برای خدمات رسانی به مشتری می باشد که کارایی و بهره وری تیم پشتیبانی شما را بهبود می بخشد.

افراد زیادی روزانه از Live chat استفاده می کنند، نه تنها صاحبان مشاغل بلکه افراد عادی نیز از آن برای برقرای ارتباط با دیگران  به جای استفاده از پیام کوتاه بهره می برند.