پلاگین های Ansible
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

Ansible چیست؟ ابزاری برای خودکارسازی کار متخصصان IT

Ansible ابزاری جهت تولید دستورات نوشتاری به منظور خودکارسازی اقدامات متخصصان IT در تمام زیرساخت های سیستم می باشد. این ابزار به صورت ویژه برای متخصصان IT طراحی شده است و کمک می کند که به عنوان یک مدیر سیستم بتوانند از انسیبل برای استقرار برنامه، مدیریت پیکربندی، ارکستراسیون درون سرویس و سایر امور روزانه و هفتگی خود استفاده نمایند.