سرور های وبینار و آموزش آنلاین
مقاله

سرور های وبینار و آموزش آنلاین

تقریبا از اواخر سال 98 بود که همه گیری ویروس کرونا، سبک زندگی کل جهان را تغییر داد. سیستم های کاری، آموزشی، بهداشتی و … همه به نحوی درگیر شده و برای مقابله با این ویروس، شیوه فعالیت های خود را تغییر دادند. نمی توان با قطعیت عنوان کرد اما سیستم آموزشی یکی از حساس ترین نهاد هایی است که این روزها در کش و قوس مقابله با ویروس کرونا، در فراز و نشیب به سر می برد.