نحوه ترجمه همزمان با Google Translate
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

نحوه استفاده از ترجمه همزمان Google Translate

اگر با یک زبان خاص آشنایی ندارید، تلفن همراه می تواند به شما کمک نماید. به احتمال زیاد ده ها برنامه در تلفن همراه خود دارید و قطعا با تمامی امکانات آنها آشنا نیستید یا با آنها کار نکرده اید. برای مثال، ویژگی ترجمه همزمان صوتی که می توانید از طریق برنامه Google Translate در اندروید یا iOS استفاده نمایید.