مقایسه DevSecOps و DevOps
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

DevSecOps چیست و چرا اهمیت دارد؟

DevSecOps یک روش توسعه نرم افزار است که مسئولیت امنیت را از ابتدا تا انتهای پروژه، بر عهده تمامی اعضای تیم قرار می‌دهد. این عبارت از ترکیب سه واژه "توسعه (Development)"، "امنیت (Security)" و "عملیات (Operations)" تشکیل شده است. DevSecOps بر امنیت در فرآیند توسعه نرم افزار تاکید زیادی دارد. هدف این رویکرد، جلوگیری از عدم توجه به مسائل امنیتی می باشد. رویکرد DevSecOps بر فرهنگ، خودکارسازی فرآیندها و طراحی پلتفرم متمرکز است و هدف آن یکپارچه‌سازی امنیت در فرآیند توسعه از مراحل اولیه می‌باشد.