ارتقای امنیت با استفاده از راهکارهای EDR EDR
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

تشخیص و پاسخ دهی به نقطه پایانی (EDR) چیست؟

تشخیص تهدیدات نقاط پایانی و پاسخ دهی به آنها (Endpoint Detection And Response - به صورت مخفف EDR)، یکی از مهمترین جنبه‌های امنیت سایبری مدرن است. با افزایش پیچیدگی و فراگیرتر شدن حملات سایبری، سازمان‌ها برای شناسایی، بررسی و پاسخ به حوادث امنیتی به راهکار های EDR قدرتمندی نیاز دارند. در این مقاله به بررسی ماهیت EDR، ضرورت آن و چگونگی ارتقای امنیت نقاط پایانی با استفاده از راهکارهای EDR پرداخته می شود.