پیشگیری از نقض داده
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

نقض داده (Data Breach) چیست؟ انواع و نکات پیشگیری

نقض داده (یا نشت اطلاعات) زمانی رخ می‌دهد که فردی بدون مجوز به اطلاعات حساس یا محرمانه دسترسی پیدا کند. این اتفاق می‌تواند از طریق روش‌های مختلفی مانند هک کردن، حملات بدافزاری یا خطای انسانی رخ دهد. نقض داده ها می‌تواند منجر به سرقت اطلاعات شخصی، داده های مالی یا مالکیت فکری (intellectual property) شود و پیامدهای جدی برای افراد و سازمان‌ها داشته باشد.