عملکرد حملات Brute Force و Dictionary
مقالات تخصصی IT و هاستینگ

تفاوت بین حملات Brute Force و Dictionary

حملات Brute Force و Dictionary دو روش متداولی هستند که هکرها برای نفوذ به رمزهای عبور و دسترسی غیرمجاز استفاده می‌کنند. حملات Brute Force و Dictionary هدف یکسانی را دنبال می‌کنند اما رویکردها و راهکارهای مقابله با آنها متفاوت است. در ادامه مقاله به بررسی تفاوت های بین حملات Brute Force و Dictionary و نحوه جلوگیری از آنها پرداخته می شود.