نحوه استفاده از Google Lighthouse Audits برای بهبود سرعت سایت
مقاله

نحوه استفاده از Google Lighthouse Audits برای بهبود سرعت سایت

شاید برای شما نیز اتفاق افتاده باشد که وقت زیادی را صرف مطالعه در مورد چگونگی سرعت بخشیدن به وبلاگ وردپرس خود کرده و ابزارها و افزونه های رایگان را برای این کار نصب کنید، اما با تغییر کوچکی در یکی از صفحات، سرعت سایت ناگهان کند شود.

اگر در بهبود سرعت وب سایت خود جدی هستید، باید مرتباً سرعت صفحات سایت خود را بررسی کنید، در این صورت می توانید خیلی سریع این مشکل را تشخیص دهید. با این حال، اگر روشی خودکار برای بررسی سرعت سایت وردپرسی پس از هر بار تغییر وجود داشته باشد، بسیار مطلوب خواهد بود. خوشبختانه یک راه حل در این راستا وجود دارد.