چگونگی رفع مشکل پرداخت ناموفق در نسخه chrome 84
مقاله

چگونگی رفع مشکل پرداخت ناموفق در نسخه chrome 84

نسخه 84 گوگل شامل تغییراتی در نحوه کار کوکی ها است. کوکی ها استانداردی برای مدیریت session هستند. زمانی که کاربری وارد یک سایت می شود، یک کوکی در مرورگر کاربر ایجاد می شود که حاوی شناسه تصادفی منحصر به فرد با بیش از 30 کاراکتر است. این عدد یک شناسه session نامیده می شود. بنابراین درخواست های بعدی که توسط کاربر به وب سایت ارسال می شود شامل همان شناسه session هستند که اثبات می کنند این درخواست توسط کاربر قبلی ارسال شده است.