تاثیر نظرات مفید بر بهبود عملکرد شما در محیط کار
مقاله

تاثیر نظرات مفید بر بهبود عملکرد شما در محیط کار

بررسی عملکرد مخصوصاً برای مدیران می تواند مشکل باشد. گاهی اوقات تفاوت زیادی بین آنچه آنها می گویند و آنچه می خواهند منتقل کنند وجود دارد. برای بهبود این مهم، کارفرمایان باید هنر ارائه ارزیابی عملکرد را تمرین کنند.

یک فرآیند ارزیابی کامل فرآیندی است که شامل نظرات مثبت و منفی باشد. بنابراین، ارزیابی ها را به عنوان برنامه ای که در آن مجبور هستید اشکالاتی را پیدا کنید یا فقط از شخصی ستایش کنید، در نظر نگیرید. درعوض، بازخوردهایی را ارائه دهید که به کارکنان یک درک کلی از خصوصیت و ویژگی های بارز آنها می دهد.