کلاهبرداری از طریق پیامک چیست و چگونه می توانید از آن جلوگیری کنید؟
مقاله

کلاهبرداری از طریق پیامک چیست و چگونه می توانید از آن جلوگیری کنید؟

آیا فکر می کنید پیام های جعلی یک مشکل برای دنیای مدرن امروزی است؟ لازم به ذکر است که  این مورد دارای سابقه هزاران ساله است. جعل پیامک ها ممکن است در قرن 21 بسیار زیاد شده باشد ولی متعجب خواهید شد اگر بدانید که ریشه آن به قرن ها پیش بر می گردد. در سال 1271 میلادی، Sultan Baybars، یک فرمانده مصری، با تحویل نامه ای جعلی به شوالیه های محاصره شده که ظاهراً از فرمانده آنها بود، Krak des را تحویل گرفت و به آنها دستور تسلیم داد. سرانجام شوالیه ها تسلیم شدند و معلوم شد این نامه جعلی است.