کلیدهای میانبر رایانه که همه باید بدانند (میانبرهای Word ، Excel ، Outlook و ویندوز)
مقاله

کلیدهای میانبر رایانه که همه باید بدانند (میانبرهای Word ، Excel ، Outlook و ویندوز)

در اینکه کامپیوترها به بخشی بسیار مهمی از زندگی روزمره تبدیل شده اند، شکی نیست! اگر جزو افرادی هستید که زیاد از رایانه استفاده می کنید، پس باید در مورد کلیدهای میانبر صفحه کلید اطلاعات داشته باشید. اصولاً میانبر رایانه مجموعه ای از یک یا چند کلید است که فرمانی را در نرم افزار یا سیستم عامل فراخوانی می کند. بنابراین، می توانید با فراخوانی دستورات از طریق فشردن چند کلید، بهره وری خود را افزایش دهید. در غیر این صورت، از طریق یک منو، ماوس و … دستور مد نظر شما قابل دسترسی خواهد بود.

تصویر(1)

کلیدهای میانبر کامپیوتر کار شما را آسان می کنند.

در زیر لیستی از کلیدهای میانبر متداول که می توانند یک روش آسان تر و سریعتر از برنامه های رایانه ای را ارائه دهند، آورده شده است:

 

لیست کلیدهای میانبر رایانه:

Alt + F - گزینه منوی فایل در برنامه فعلی.

Alt + E - گزینه ویرایش در برنامه فعلی.

F1 - کمک کلی (برای هر نوع برنامه).

Ctrl + A - کل متن را انتخاب می کند.

Ctrl + X - مورد انتخاب شده را برش می دهد.

Ctrl + Del - مورد انتخاب شده را حذف میکند.

Ctrl + C - مورد انتخاب شده را کپی میکند.

Ctrl + Ins- مورد انتخاب شده را کپی میکند.

Ctrl + V - مورد انتخاب شده را جای گذاری میکند.

Shift + Ins - مورد انتخاب شده را جای گذاری میکند.

Home  - نشانگر ماوس را به ابتدای خط فعلی می برد.

Ctrl + Home - به ابتدای صفحه میرود.

End - به انتهای خط فعلی می رود.

Ctrl + End - به انتهای صفحه میرود.

Shift + Home - از موقعیت فعلی تا ابتدای خط را هایلایت می کند.

Shift + End - از موقعیت فعلی تا انتهای خط را هایلایت می کند.

Ctrl + (پیکان چپ) - هر بار نشان ماوس را یک کلمه به سمت چپ حرکت میدهد.

Ctrl + (پیکان راست) - هر بار نشان ماوس را یک کلمه به سمت راست حرکت میدهد.

تصویر(2)

لیست کلیدهای میانبر Microsoft Windows

Alt + Tab - جابجایی بین برنامه های باز.

Alt + Shift + Tab - بین برنامه های باز تغییر وضعیت میدهد.

Alt + Print Screen - ایجاد عکس صفحه از برنامه فعلی.

Ctrl + Alt + Del - راه اندازی مجدد سیستم / Windows task manager.

Ctrl + Esc - منوی start  باز میکند.

Alt + Esc - جابجایی بین برنامه های موجود در taskbar.

F2 - تغییر نام آیکون انتخاب شده.

F3 - باکس جستجو در صفحه.

F4 - در My Computer، آدرس بار را باز میکند.

F5 - رفرش کردن مطالب.

Alt + F4 - بستن برنامه های  باز.

Ctrl + F4 - بستن پنجره در برنامه.

Ctrl + Plus Key - به صورت خودکار عرض تمام ستون ها را در Windows Explorer تنظیم میکند.

Alt + Enter - پنجره  properties  آیکون یا برنامه انتخاب شده را باز می کند.

Shift + F10 - روی مورد انتخاب شده کلیک راست میکند.

Shift + Del - برنامه یا فایل را برای همیشه پاک میکند.

نگه داشتن Shift در هنگام بوت شدن - Boot safe mode (بوت شدن در حالت ایمن) یا فایل های سیستم را حفظ میکند.

نگه داشتن Shift هنگام بوت شدن - هنگام قرار دادن یک CD صوتی، از پخش CD Player جلوگیری می کند.

کلیدهای میانبر Word 

Ctrl + A - تمام مطالب صفحه را انتخاب میکند.

Ctrl + B - موارد انتخاب شده را پر رنگ میکند.

Ctrl + C - متن انتخاب شده را کپی میکند.

Ctrl + X - متن انتخاب شده را کات میکند.

Ctrl + N - باز کردن سند جدید / خالی.

Ctrl + O -باز کردن گزینه Open 

Ctrl + P - پنجره پرینت گرفتن را باز میکند.

Ctrl + F - باکس جستجو را باز میکند.

Ctrl + I - مورد انتخاب شده را  ایتالیک میکند.

Ctrl + K - درج لینک .

Ctrl + U - زیر مورد انتخاب شده خط می کشد.

Ctrl + V - چسباندن.

Ctrl + Y - آخرین اقدام انجام شده را دوباره انجام میدهد.

Ctrl + Z - آخرین عملکرد را بازگردانی میکند.

Ctrl + G - گزینه ها را پیدا و جایگزین میکند.

Ctrl + H - گزینه ها را پیدا و جایگزین میکند.

Ctrl + J - تراز بندی پاراگراف را انجام می دهد.

Ctrl + L - متن یا خط انتخاب شده را در سمت چپ تراز میکند.

Ctrl + Q - پاراگراف انتخاب شده را در سمت چپ تراز میکند.

Ctrl + E - متن یا خط انتخاب شده را به مرکز تراز میکند.

Ctrl + R - متن یا خط انتخاب شده را در سمت راست تراز میکند.

Ctrl + M - در پاراگراف  تورفتگی ایجاد میکند.

Ctrl + T - تورفتگی به اندازه دلخواه ایجاد میکند.

Ctrl + D - نمایش منوی فونت.

Ctrl + Shift + F - تغییر فوت.

Ctrl + Shift +> - قلم انتخابی را +1 بزرگ میکند.

Ctrl +] - قلم انتخابی را +1 بزرگ میکند.

Ctrl + [-  قلم انتخابی را -1 کوچک میکند.

Ctrl + Shift + * - کاراکترهای غیر چاپی را قابل مشاهده یا پنهان میکند.

Ctrl + (پیکان چپ) - یک کلمه را به سمت چپ حرکت میدهد.

Ctrl + (پیکان راست) - یک کلمه را به سمت راست حرکت می دهد.

Ctrl + (پیکان رو به بالا) - به ابتدای خط یا پاراگراف حرکت میکند.

Ctrl + (پیکان رو به پایین) - به انتهای پاراگراف می رود.

Ctrl + Del - کلمه سمت راست مکان نما را حذف میکند.

Ctrl + Backspace - کلمه سمت چپ مکان نما را حذف میکند.

Ctrl + Home - مکان نما را به ابتدای فایل  منتقل میکند.

Ctrl + Space - متن انتخاب شده را به قلم پیش فرض باز می گرداند.

Ctrl + Alt + 1 متن را به  heading 1  تغییر میدهد.

Ctrl + Alt + 2 متن را به  heading 2 تغییر میدهد.

Ctrl + Alt + 3 متن را به heading 3 تغییر میدهد.

F1 - باز کردن راهنما 

Shift + F3 - تغییر حالت متن انتخاب شده.

Shift + Insert - چسباندن.

F4 - آخرین اقدام انجام شده را تکرار میکند (Word 2000+).

F7 - بررسی املا متن و یا سند انتخاب شده.

Shift + F7 -فرهنگنامه را فعال میکند.

F12 - ذخیره به عنوان…

Ctrl + S - ذخیره میکند.

Shift + F12 - ذخیره میکند.

Alt + Shift + D - تاریخ فعلی را وارد میکند.

Alt + Shift + T - زمان فعلی را وارد میکند.

Ctrl + W - بستن سند.

کلیدهای میانبر Excel

F2 - سلول انتخاب شده را ویرایش میکند.

F5 - به یک سلول خاص میرود.

F7 - بررسی املا متن و یا سند انتخاب شده.

F11 - ایجاد نمودار

Ctrl + Shift +؛ - زمان فعلی را وارد میکند.

Ctrl +؛ - تاریخ فعلی را وارد میکند.

Alt + Shift + F1 - درج worksheet جدید.

Shift + F3 - پنجره فرمول اکسل را باز میکند.

Shift + F5 - کادر جستجو را نمایش میدهد.

Ctrl + A - تمام محتویات یک worksheet را انتخاب میکند.

Ctrl + B - مورد انتخاب شده را پررنگ میکند.

Ctrl + I - مورد انتخاب شده را ایتالیک میکند.

Ctrl + C - متن انتخاب شده را کپی میکند.

Ctrl + V - چسباندن یا PASTE نمودن مطلب.

Ctrl + D - سلول را با متن قبلی پر میکند.

Ctrl + K - درج لینک.

Ctrl + F - گزینه یافتن و جایگزینی را باز میکند.

Ctrl + G - گزینه go-to را باز کنید.

Ctrl + H -گزینه یافتن و جایگزینی را باز میکند.

Ctrl + U - زیر مورد انتخاب شده خط میکشد.

Ctrl + Y - زیر متن انتخاب شده خط میکشد.

Ctrl + 5 - سلول انتخاب شده را خط میزند.

Ctrl + O - گزینه Open را باز میکند.

Ctrl + N - باز کردن سند جدید.

Ctrl + P - منوی پرینت را باز میکند.

Ctrl + S - عملیات را ذخیره میکند.

Ctrl + Z - آخرین عملکرد را بازگردانی میکند.

Ctrl + F9 - پنجره فعلی را Minimize  میکند.

Ctrl + F10 - پنجره انتخاب شده را Maximize میکند.

Ctrl + F6 - جابجایی بین workbooks یا windows

Ctrl + Page up & Page Down - حرکت در بین worksheets  اکسل در همان سند.

Ctrl + Tab - بین دو یا چند فایل باز اکسل حرکت میکند.

Alt + = - فرمولی را برای جمع کردن تمام سلولهای فوق ایجاد میکند.

Ctrl + - مقدار سلول فوق را در سلول فعلی وارد میکند.

Ctrl + Shift +! - شماره را به  قالب ویرگول تبدیل میکند.

Ctrl + Shift + $ - شماره را به قالب ارز تبدیل میکند.

Ctrl + Shift + # - شماره را به قالب تاریخ تبدیل میکند.

Ctrl + Shift +٪ - شماره را به قالب درصد تبدیل میکند.

Ctrl + Shift + ^ - شماره را به قالب علمی تبدیل میکند.

Ctrl + Shift + @ - شماره را به قالب زمان تبدیل میکند.

Ctrl + (پیکان راست) - حرکت به قسمت بعدی متن.

Ctrl + Space - کل ستون را انتخاب میکند.

Shift + Space - کل ردیف را انتخاب میکند.

Ctrl + W - بستن سند.

کلیدهای میانبر Outlook

Alt + S - ارسال ایمیل.

Ctrl + C - متن انتخاب شده را کپی میکند.

Ctrl + X - متن انتخاب شده را کات میکند.

Ctrl + P - منوی پرینت را باز میکند.

Ctrl + K - نام / ایمیل را در نوار آدرس کامل میکند.

Ctrl + B - متن انتخاب شده را پررنگ میکند.

Ctrl + I - متن انتخاب شده را ایتالیک میکند.

Ctrl + U - زیر متن انتخاب شده خط میکشد.

Ctrl + R - پاسخ به یک ایمیل.

Ctrl + F - ارسال مجدد ایمیل.

Ctrl + N - یک ایمیل جدید ایجاد میکند.

Ctrl + Shift + A - قرار ملاقات جدیدی در تقویم خود ایجاد میکند.

Ctrl + Shift + O - صندوق outbox را باز میکند.

Ctrl + Shift + I - صندوق ورودی( inbox ) را باز کنید.

Ctrl + Shift + K - کار جدیدی اضافه میکند.

Ctrl + Shift + C - یک مخاطب جدید ایجاد میکند.

Ctrl + Shift + J - ورودی جدیدی در ژورنال ایجاد میکند.

میانبرهای WINKEY:

WINKEY + D - دسکتاپ را به صدر پنجره های دیگر می آورد.

WINKEY + M - تمام پنجره ها را Minimize  میکند.

WINKEY + SHIFT + M - کاری که  WINKEY + M و WINKEY + D انجام داده اند بازگردانی میکند.

WINKEY + E - پنجره Microsoft Explorer را باز میکند.

WINKEY + Tab - در بین برنامه های باز در نوار وظیفه چرخ میزند.

WINKEY + F - قابلیت جستجوی ویندوز را باز میکند.

WINKEY + CTRL + F - پنجره جستجو در رایانه ها را نمایش می دهد.

WINKEY + F1 - نمایش راهنمای Microsoft Windows.

WINKEY + R - پنجره run را باز میکند.

WINKEY + Pause / Break - پنجره properties سیستم را باز میکند.

WINKEY + U - پنجره utility manager را باز میکند.

WINKEY + L - کامپیوتر را قفل میکند (ویندوز XP و نسخه های بعدی).

اشتراک گذاری:

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *