روش های مختلف نصب مجدد وردپرس
مقاله

روش های مختلف نصب مجدد وردپرس

اگر در وب سایت وردپرسی خود خطاهایی دارید که نمی دانید چگونه برطرف می شود یا بدتر از آن، سایت شما هک شده است، یا اینکه فقط می خواهید یک شروع جدید برای سایت خود داشته باشید، این مقاله به شما کمک خواهد کرد.

دو روش عمده برای حذف و نصب مجدد وردپرس وجود دارد. شما می توانید نصب مجدد وردپرس را با حفظ تمام محتوای موجود انجام دهید یا تمام اطلاعات خود را حذف نموده و یک نسخه جدید نصب کنید. در ادامه می توانید هر دو روش انجام این کار را بررسی نمایید.