دلایل بازنویسی عناوین توسط گوگل و راه های پیشگیری از آن چیست؟
مقاله

دلایل بازنویسی عناوین توسط گوگل و راه های پیشگیری از آن چیست؟

ممکن است شما زمان بسیاری را صرف برند سازی کرده و ضمن در نظر گرفتن اطلاعات جمعیتی و روانشناختی، تلاش های فراوانی را جهت ایجاد عناوین کاربردی برای صفحات سایت خود انجام داده باشید اما ممکن است در زمان بررسی لینک های خود در گوگل با چنین صحنه ای مواجه شوید!